×

KONTAKT OS

SCA Danmark
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

om_sca2

Om SCA Danmark

Virksomheden SCA blev grundlagt i England for mere en 30 år siden. Baggrunden for etableringen af SCA var ønsket om at inddrage humane produkter som ernæring til smågrise specifikt omkring fravænningstidspunktet.

Grundlæggeren af firmaet anvendte mange ressourcer på forskning og forsøg som grundlag for virksomhedens udvikling. Det var derfor helt naturligt for SCA gennem årene målrettet at øge fokuset på de ernæringsmæssige perspektiver i anvendelse af humane produkter som mælkepulver til ernæring af smågrise.
Intensiv forskning, udvikling og frembringelse af kvalitetsprodukter til smågrise udviklede sig meget positivt og interessen for eksport voksede. Dette resulterede i at SCA påbegyndte eksport til Danmark.

I samme periode blev SCA en del af Provimi – en af verdens største producenter af vitaminer og mineraler. Herved fik SCA yderligere adgang til forskning og diverse udviklingscentre globalt. Provimis innovative engagement indenfor animalsk ernæring betød ny viden og input til SCA´s eksisterende produktsortiment. Forudsætningen for at kunne imødekomme fremtidens mange nye udfordringer i den nationale og internationale svineproduktion var styrket markant som konsekvens af fusionen mellem SCA og Provimi.

Med virkning fra 1. august 2004 etablerede SCA sig i Danmark med selskabet SCA Danmark med det primære formål at samarbejde direkte med danske svineproducenter på produktionsniveau. Etableringen af SCA Danmark fandt sted dels for at sikre danske svineproducenter adgang til konstruktiv viden fra Provimi/SCA ’s virke indenfor forskning og udvikling, og som leverandør at tilbyde produkter af højeste kvalitet på det danske marked.

Gennem de seneste år er sortimentet af færdigfoder, koncentrater og special råvarer til svin blevet udvidet til også at omfatte et højt specialiseret færdigfoder til opdræt af hjorte- og  fuglevildt ,  fasaner og agerhøns.

 

TOP