×

KONTAKT OS

Cargill Nordic A/S
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

Optimalt faringsforløb sikrer overlevelse hos pattegrisene

/ / Nyheder

Øg Produktiviteten hos søerne

Produktiviteten hos søerne stiger i hele Europa, hvilket resultere i større kuld og dermed flere dødfødte pattegrise samt en øget dødelighed inden fravænning. Et optimalt faringsforløb og en god opstart er mælkeproduktionen er altafgørende for pattegrisenes fremtid.

Med LivaPig-konceptet har Cargill udviklet en innovativ teknologi som hjælper soen igennem faringen bedst muligt, hvilet resulterer i færre dødfødte og svagtfødte grise.

LivaPig-konceptet er en del af LivaPig Topdress, som udbydes til alle svineproducenter. LivaPig Topdress er nemt at starte op med og giver hurtigt resultater.

LivaPig – Ny teknologi der booster levedygtigheden

Cargill har udviklet en ny teknologi der forbedrer pattegrisenes levedygtighed ved at øge blodflow, og dermed flow af næringsstoffer til pattegrisenes via soerns ernæring. Ved at sikre et større blodflow til soens reproduktionsorganer, bliver der overført mere ilt og næring til moderkagen og via navlestrengen videre til pattegrisenes under faring. Ved at øge ilttilførslen til pattegrisene under faring, reduceres risikoen for dødfødte som følge af iltmangel samt tidlig dødelighed.

Tildeling af LivaPig Topdress

For at opnå den bedste effekt af LivePig teknologien anbefales det at tildele soen LivaPig Topdress fra indsættelse i farestald til ca 5 dage efter faring. Desuden anbefales det at fodre minimum 2 gange dagligt med LivaPig Topdress, for at sikre optimal effekt af det aktive komponent.

Rationen består af 250 g. LivaPig Topdress 2 gange dagligt.

Læs mere om LivaPig Topdress…

TOP