×

KONTAKT OS

SCA Danmark
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

Mineraler til smågrise

SCA tilbyder individuelt tilpassede mineralblandinger, som tager udgangspunkt i den enkelte besætning. Vitaminer og mineraler er nøje tilpasset soen og grisenes behov. Mineraler til søer og smågrise leveres enten i 25 kg’s sække eller 1000 kg’s big.

Mineraler til smågrise i vækstperioden fra 9-30 kg

SCA har fokus på foderstrategier der optimerer effektivitet og økonomi i smågrise­produktionen. Vi ønsker at fokusere på grisens trivsel og udvikling. En gris der er foderet kor­rekt i farestalden og umiddelbart efter fravæn­ning, har gode forudsætninger for at præstere i klimastalden. Råvarevalget er særdeles vigtig, da der ofte er et stort spring fra fravænnings-foderet til blandingen der anvendes fra 9-15 kg. Provisoy Micrum indgår som en del af løsnin­gen for at minimerer forskellen på blandinger­ne. Efter en god opstart ved korrekt fodring af smågrisen vil den være bedre rustet til det videre forløb.

 

TOP