×

KONTAKT OS

SCA Danmark
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

Porcimixer

Porcimixeren er en fodermaskine med god hygiejne og høj kapacitet. Porcimixeren udfod­rer opblødt foder mange gange dagligt, og den hyppige udfodring stimulerer smågrisene til at æde ofte. En forøgelse af det daglige foderop­tag betyder en stigning i det generelle nærings­stofoptag, hvilket har stor betydning for foder-effektiviteten, men også for grisenes sundhed.

Den første uge efter fravænning kan det være en udfordring at få smågrisene til at æde tilstrække­ligt. Dette er særlig problematisk med de stigen­de antal grise der er små ved fravænning, og resulterer ofte i at grisene ikke vokser den første uge efter fravænninge.

Dette forebygger Porcimixer 40 og det bliver muligt at lægge tilvækst på den lille fravænnede gris.

Porcimixeren har en høj kapacitet, som kan håndtere 40-60 smågrise af gangen, men ofte flere når der samtidig tilbydes foder via almin­delig foderautomat. Dette giver samtidig en høj hygiejne. Fodret står i støb samtidig med, at en fjedersnegl er med til at sikre fodret er 100% op­løst inden udfodring. Herved sikres at fodret altid er homogent og velsmagende ved udfodringen. Ved hver udfodring anvendes der ca. 35 gram tørfoder opblandet i vand. Tildelingen af foder er styret af følere, som derved sikrer frisk foder.

Mange daglige udfodringer har en stimulerende effekt på grisenes ædeadfærd, og med opblødt foder bliver den enkelte gris foderoptag optime­ret yderligere.

SCA udbyder kvalitets-startfoder i micrum struktur til brug i Porcimixeren. Micrum er velegnet til brug i Porcimixeren, da den har en høj væskebindingskapacitet – jf. Side 4 for micrum og side 3 for startfoder.

 

 

 

 

TOP