×

KONTAKT OS

SCA Danmark
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

Specialprodukter

Cargill udbyder en række forskellige specialprodukter som øger produktiviteten i svinebesætningerne. De fleste specialprodukter leveres i 25 kg’s sække og er mærket som til­skudsfoder, så de kræver ikke HACCP godken­delse. Endvidere kan de fleste specialprodukter indkluderes i mineralblandingen.

ProviOX – naturligt anitoxidant

Antioxidanter modvirker oxidativ stress som særligt forekommer i forbindelse med ny høst og indtil kornet er lagerfast. ProviOx erstatter vitamin E (E50000) i forholdet 1:1. ProviOx hæmmer ikke optagelsen af vitamin-K og Selen så ved brug af ProviOx er det ikke nødvendigt at supplere vitamin-K og Selen. ProviOx er prisneutralt i forhold til vitamin-E.

 

ProHacid – blandingssyrer med bred effekt

ProHacid er en tørsyre, der er baseret på syre­salte, så uhensigtsmæssige kemiske reaktioner ikke forekommer i hverken mineraler og fuld-foder. ProHacid er udviklet til at sænke syrebindingskapaciteten i foderet, og den brede vifte af syrer har en god antibakteriel virkning.

ProvilytTM – leverstimulerende additiv

Provilyt er et additiv der stimulerer leverens funktion og øger energiomsætningen. I lakta-tionen mobiliserer soen meget fedt fra kroppen, og det er derfor vigtigt at understøtte leverens funktion. Provilyt tilsættes mineralblandingen ved produktion.

Cinergy – æteriske olier

Organiske syrer kan kombineres med æteriske olier for effektivt at bekæmpe skadelige bak­terier. De æteriske olier virker ved at svække bakteriernes cellemembraner og stoppe deres formering. De organiske syrer bekæmper bak­terierne mere effektivt, efter at de æteriske olier har skadet cellemembranen.

ProHacid og Cinergy forbedrer foderudnyttel­sen. Pro­dukterne kan tilsættes mineralerne på fabrikken eller tilsættes samlet som et tilskudsfoder.

Piglet Energy Plus – energitilskud til fravænnede grise

Manglende væskeoptag medfører nedsat foderoptag, med manglende tilvækst til følge. Vand er desuden grisens eneste mulighed for at rense organismen. Derfor har Cargill udviklet et vandopløseligt, velsmagende energitilskud til nyfravænnede grise. Piglet Energy Plus tilfører vigtige elektrolytter.

Profert – Flushing for højere fødselsvægt

Anvendelsen af Profert hjælper med at forkor­te perioden fra fravænning til løbning, søerne viser tydeligere brunst, fødselsvægten øges og pattegrisenes vægtspreding reduceres.

Profert er en topdressing, som har et højt indhold af sukkerarter, stivelse og andre spe­cifikke komponenter. Dette sammen med en velafbalanceret blanding af vitaminer og anti­oxidanter øger follikelvækst, ægcellemodning samt beskyttelse af ægget. Et sundt æg giver stærkere fostre, som fæstnes bedre til børvæg­gen. Profert anvendes som topdressing fra fravænning til løbning.

 

 

 

TOP