×

KONTAKT OS

SCA Danmark
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

Service

Kundeservice
Vores kundeservice er meget omfattende og skaber loyalitet blandt vores kunder og samar-bejdspartnere. Derved minimerer vi deres omkostninger og behov for selv at udvikle disse ser­vicesystemer. Vi leverer teknisk know-how inden for ernæring og investerer meget tid, energi og arbejdskraft i at forbedre vore kunders resultater.

Vi gør vores bedste for at betjene vores kunder. Her igennem sikrer vi at vores kunder altid tilbydes den bedste information, gode produkter, nyeste teknologi og ”up to date” ernærings­programmer til deres dyr. Vores succes er at samarbejde med og lytte til vores kunder. Dette samarbejde er et redskab til at opnå de mål der i fælleskab er sat for bedriften.

Råvare analyser
Basis for en god produktion i primær-bruget, uanset om varerne kommer fra en foderfabrik eller er hjemme-blandet foder, er råvarekvaliteten et meget vigtigt parameter. Derfor er vores fuldt funktionsdygtige laboratorium et stort og vigtigt omdrejningspunkt. Her tester vi og analyserer alle indkomne råvarer på vore fabrikker. Vi udfører helt simple analyser som vand, protein, træstof til de mere avancerede analyser som mineral, vitamin-, tungmetal-, toksin- og mikroskopi analyser. Herved er vi i stand til altid at servicere vores kunder på højeste niveau.

Toksin analyser
Vi tilbyder en toksintest, hvor svaret er tilgængeligt på meget kort tid. I løbet af minutter kan vi scanne kornråvarer for toksiner. Quickscan som systemet hedder, er baseret og kalibreret efter almindelig laboratorium teknologi, og på basis heraf udviklet matematiske ligninger der via stregkoder kan fastslå om kornet er kontamineret. Systemet bliver løbende automatisk kalibreret online  og er baseret på almindeligt kendt laboratorium teknologi

TOP