×

KONTAKT OS

Cargill Nordic A/S
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

Søer

-Innovative foderløsninger til søer

SCA har løsningen der optimere søernes ydelse.

SCA tager udganspunkt i den diegivende og drægtige so's næringsstofbehov for målrettet at sikre sunde søer med høj produktivitet.

Søernes produktive cyklus kan opdeles i fire forskellig faser. Klik på illustreret herunder for at læse mere om Livelle Sofoderkoncept til søer.

TOP