×

KONTAKT OS

SCA Danmark
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

Mineraler til søer og smågrise

SCA tilbyder individuelt tilpassede mineralblandinger, som tager udgangspunkt i den enkelte besætning. Vitaminer og mineraler er nøje tilpasset soen og grisenes behov. Mineraler til søer og smågrise leveres enten i 25 kg’s sække, 1000 kg’s big.

Mineraler til smågrise i vækstperioden fra 9-30 kg

SCA har fokus på foderstrategier der optimerer effektivitet og økonomi i smågrise­produktionen. Vi ønsker at fokusere på grisens trivsel og udvikling. En gris der er foderet kor­rekt i farestalden og umiddelbart efter fravæn­ning, har gode forudsætninger for at præstere i klimastalden. Råvarevalget er særdeles vigtig, da der ofte er et stort spring fra fravænnings-foderet til blandingen der anvendes fra 9-15 kg. Provisoy Micrum indgår som en del af løsnin­gen for at minimerer forskellen på blandinger­ne. Efter en god opstart ved korrekt fodring af smågrisen vil den være bedre rustet til det videre forløb.

Mineraler til søer

Alle faserne i soens reproduktionscyklus har indflydelse på kvaliteten af pattegrisene. Cargill har udviklet Livelle, et foderprogram til højproduktive søer. Livelle omfatter en række produkter der optimerer søernes præstation gennem de forskelling stadier i soens cyklus.

Sammensætningen af SCA mineraler har fokus på stærke knogler, led og klove, samt et velfungerende fordøjelsessystem. Optime­ringen på disse parametre har stor indflydelse på soens holdbarhed, produktivitet og dermed hendes præstation herunder malkbarhed. Øget levedygtighed hos pattegrisene er understøttet af foderprogrammet Livelle. Med henblik på at indfri besætningens potentiale er programmet målrettet de tre vigtige perioder i soens cyklus. Se illustrationen herunder.

 

TOP