×

KONTAKT OS

SCA Danmark
C. F. Tietgens Vej 7b
6000 Kolding
Tel: 87 610 727
Fax: 75 536 058
info_sca@cargill.com
ordre_sca@cargill.com

 

svin3

Neopigg RescueCare er et automatisk foder­anlæg til flydende foder, som er udviklet med henblik på at øge smågrisenes levedygtighed fra fødsel til fravænning. Det har særlig stor værdi i store kuld.

Neopigg RescueCare er et unikt koncept til fod­ring af pattegrise indtil fravænning og der tildeles to mælkeprodukter i diegivningsperioden.

Neopigg RescueMilk er udviklet som et supple­ment til eller en erstatning til somælk. Neopigg RescueMilk er en kilde til protein og energi for pattegrisene, som er nøje tilpasset pattegrisenes stofskifte, hvorved levedygtigheden og tilvæk­sten øges.

Neopigg Smooth er den første flydende start-foder af sin art, og er nøje tilpasset pattegrisenes stofskifte. Neopigg Smooth har en meget fin par­tikelstørrelse og øger foderoptaget før fravæn­ning med en minimal arbejdsindsats.

Neopigg Smooth bidrager til et højt tørstofindtag i farestalden, som stimulerer foderoptaget efter fravænning.[/ezcol_1half_end]

Neopigg RescueMilk tildeles de første 14 leveda­ge. Neopigg Smooth tildeles fra omkring dag 10 som efterfølger til Neopigg RescueMilk. I RescueCare mælkekopsystem pumpes Re­scueMilk eller Smooth rundt i et lukket kredsløb 24 timer i døgnet, så mælken altid er tilgænge­lig for grisen. Der installeres en mælkekop per faresti. Ventilen i koppen styres via en flyder så mælkespild undgås og mælken ikke kan løbe tilbage i systemet.

Figuren herunder viser at kuldets fravænningsvægt stiger ved brug af Neopigg RescueCare frem for almindeligt tørfoder.

Få mere information om Neopigg RescueCare – download her eller se vores demonstrationsvideo her

Af illustrationen nederst på siden fremgår det hvilke produkter SCA Danmark udbyder, i hvilken periode de anvendes samt de primære egenskaber ved produkterne.

TOP